Tải sách – Download sách Từ Điển Pháp Tướng Tông của tác giả Tỳ-kheo Thích Giác Trí thuộc thể loại Sách Tôn Giáo - Tâm Linh miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

"Từ điển Duy Thức là sách công cụ dành cho người mới học Duy Thức sử dụng. Trong Phật học, Duy Thức là môn học khó với danh tướng phiền toái, danh từ, ý nghĩa khó khăn, sâu xa. Người xưa gọi môn học này: văn từ thì trúc trắc, nghĩa lý thì ngoằn ngoèo; một chữ có ngàn cách giải thích, một từ bao hàm vạn hình trạng. Do vậy, có thể nói đây là một môn học rất thâm áo, vi tế trong những môn học thâm sâu, vi tế: một môn học khó thông đạt nhất trong những môn học khó. Trong tương đối, Duy Thức là môn học có kết cấu nghiêm túc, cẩn trọng, lý luận rõ ràng, mạch lạc. Phần nhiều trong Phật học, danh từ có vị trí rất quan trọng. Chỉ nhìn vào Duy Thức học thì thấy rõ điều này."

Từ khóa tìm kiếm