Tải sách – Download sách Giáo Nghĩa Khai Thị Ngộ Nhập Trọn Bộ của tác giả thuộc thể loại Sách Tôn Giáo - Tâm Linh miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Bộ sách 8 quyển Giáo Nghĩa Khai Thị Ngộ Nhập gồm 68 tác phẩm. Trong đó có 11 bộ kinh, 44 bộ kinh sớ-luận, và 13 bộ gồm những thể loại khác nhau. Tất cả 68 tác phẩm này được trích xuất từ bộ loại Pháp Hoa trong Đại Chính tân tu Đại tạng kinh. Trong đây, ngoài các bộ kinh do Đức Phật thuyết, còn có kinh sớ - luận - luận sớ - sử truyện - sám văn - tán văn - phát nguyện văn của nhiều vị Tổ sư, Luận sư tông Pháp Hoa, Tam Luận… nổi tiếng, có thể làm nền tảng cho việc tu tập và nghiên cứu giáo nghĩa này.

Giáo Nghĩa Khai Thị Ngộ Nhập Trọn Bộ

Từ khóa tìm kiếm