Tải sách – Download sách Phạm Võng Kinh (Tập 1) - Giới Giải của tác giả Totha thuộc thể loại Sách Tôn Giáo - Tâm Linh miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Thước đo này sẽ giúp chúng ta đối chiếu lại để tránh gây nhân duyên chuyền níu nhau, thầy làm vua ma thì trò sẽ thành dân ma (trích Thiếu thất lục môn yếu chỉ) khi mà làm sai, cố tình sai, truyền dạy cho người khác sai. Nên nhớ rằng “Hiểu sai, hành sai Truyền sai “Giới” cũng đều là phạm “Giới”.

Từ khóa tìm kiếm