Tải sách – Download sách Nhận Diện Khổ Đau của tác giả Pháp Sư Thánh Nghiêm thuộc thể loại Sách Tôn Giáo - Tâm Linh miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

"Cuốn sách này, không dùng những danh từ Phật học sâu xa khó hiểu,  không vì mục đích truyền bá tôn giáo, chỉ muốn truyền đạt năng lượng trí tuệ và từ bi của nhà Phật đến mọi người, mong muốn mọi người sẽ là bạn tốt của nhau trong tinh thần hiểu và thương!"

Nhận Diện Khổ Đau

(Pháp sư Thánh Nghiêm)

Từ khóa tìm kiếm