Tải sách – Download sách Thiền Và Thuật Nhận Thức của tác giả Susan Blackmore thuộc thể loại Sách Kiến Thức Tổng Hợp miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

(Tạp chí  The Psychologist)

Thiền Và Thuật Nhận Thức

"Thiền và thuật nhận thức thấm đẫm trí tuệ mạnh mẽ và sáng suốt trong cách tiếp cận chủ đề, được bổ sung bởi cảm quan nồng nhiệt và tự phê phán một cách hài hước."

(Peter Fenwick - Giảng sư cao cấp Học viện tâm thần Radcliffe, Oxford)

Từ khóa tìm kiếm