Tải sách – Download sách Thiền Và Thuật Nhận Thức của tác giả Susan Blackmore thuộc thể loại Sách Kiến Thức Tổng Hợp miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

(Peter Fenwick - Giảng sư cao cấp Học viện tâm thần Radcliffe, Oxford)

Thiền Và Thuật Nhận Thức

(Tạp chí  The Psychologist)

"Kết hợp trí tuệ của triết gia và sự quán sát của người thực hành thiền định, cùng với tính nghiêm ngặt của nhà khoa học, đây là một cuốn sách kích động tư duy và hết sức căn bản cho bất kỳ ai muốn trả lời những câu hỏi vĩnh cửu: Tôi là ai? và Thế gian này là gì?”.

"Thiền và thuật nhận thức thấm đẫm trí tuệ mạnh mẽ và sáng suốt trong cách tiếp cận chủ đề, được bổ sung bởi cảm quan nồng nhiệt và tự phê phán một cách hài hước."

Từ khóa tìm kiếm