Tải sách – Download sách 162 Bài Văn Chọn Lọc Lớp 6 (Tái Bản ) của tác giả Nhiều Tác Giả thuộc thể loại Sách Tham Khảo miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Tuy nhiên, ứng với mỗi loại văn không chỉ có một đề, thậm chí trong cùng một đề cũng có nhiều phương án thể hiện. Như thế, từ lí thuyết chung đến việc ra các đề bài đòi hỏi sự vận dụng sáng tạo, sao cho vừa đảm bảo tính đặc thù của thể văn, loại văn vừa đảm bảo phát huy tính tích cực chủ động của học sinh.

Cuốn sách này không phải là những bài văn mẫu. Cuốn sách này giới thiệu một số cách áp dụng lí thuyết làm văn vào những tình huống cụ thể của đề bài, tạo điều kiện để các em học sinh giao lưu, học hỏi lẫn nhau, cùng trau dồi, bồi dưỡng kiến thức nói và viết. Chẳng hạn, với văn bản tự sự, các bài viết thể hiện việc xác định ngôi kể, trình tự kể, kể chuyện tưởng tượng - sáng tạo, tóm tắt truyện dân gian bằng lời của mình,...; với văn bản miêu tả, các bài viết thể hiện đề tài tả cảnh, tả người.

Từ khóa tìm kiếm