Tải sách – Download sách 162 Bài Văn Chọn Lọc Lớp 6 (Tái Bản ) của tác giả Nhiều Tác Giả thuộc thể loại Sách Tham Khảo miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Cuốn sách này không phải là những bài văn mẫu. Cuốn sách này giới thiệu một số cách áp dụng lí thuyết làm văn vào những tình huống cụ thể của đề bài, tạo điều kiện để các em học sinh giao lưu, học hỏi lẫn nhau, cùng trau dồi, bồi dưỡng kiến thức nói và viết. Chẳng hạn, với văn bản tự sự, các bài viết thể hiện việc xác định ngôi kể, trình tự kể, kể chuyện tưởng tượng - sáng tạo, tóm tắt truyện dân gian bằng lời của mình,...; với văn bản miêu tả, các bài viết thể hiện đề tài tả cảnh, tả người.

162 Bài Văn Chọn Lọc Dành Cho Học Sinh Lớp 6 (Tái Bản)

Từ khóa tìm kiếm