Tải sách – Download sách Giải Bài Tập Hình Học Lớp 10 (Nâng Cao) (2013) của tác giả Nhiều Tác Giả thuộc thể loại Sách Tham Khảo miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

4. Bài tập đề nghị: trong phần này các em có dịp làm quen với các dạng bài tập có tính chất nâng cao và mở rộng hơn, không có hướng dẫn giải nhằm giúp các em học sinh khá giỏi có điều kiện rèn luyện kỹ năng giải toán ở mức cao hơn.

1. Tóm tắt giáo khoa: tóm tắt các khái niệm, định nghĩa, định lí, công thức cần thiết phục vụ cho việc giải các bài tập của từng phần tương ứng.

Giải Bài Tập Hình Học Lớp 10 (Nâng Cao)

3. Bài tập bổ sung: bổ sung thêm các dạng bài tập mà sách giáo khoa chưa đề cập đến, qua các bài tập này một lần nữa học sinh có dịp rèn luyện thêm các dạng toán mới, các phương pháp mới, củng cố thêm kiến thức và rèn luyện kĩ năng giải toán.

Cuốn sách Giải Bài Tập Hình Học Lớp 10 (Nâng Cao) được biên soạn với các nội dung sau:

Từ khóa tìm kiếm