Tải sách – Download sách Những Nhà Khoa Học Làm Thay Đổi Thế Giới - Alexander Fleming - Penicilin của tác giả Beverley Birch thuộc thể loại Sách thiếu nhi miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Trường hợp của Harry Lambert

Penicilin

Chiến tranh...Những năm cuối cùng

Di sản penicilin

Những Nhà Khoa Học Làm Thay Đổi Thế Giới - Alexander Fleming - Penicilin

Thuốc tiên

Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:

Một cơ may cuối cùng

Một trò chơi may rủi sống hoặc chết

Một thứ thuốc thần kì

Review từ độc giả NT Nguyễn

Hình thức ổn nhưng bản dịch lủng củng, rất khó đọc.

...

Các căn nguyên của bệnh

Quan sát và chờ đợi

Từ khóa tìm kiếm