Tải sách – Download sách Những Nhà Khoa Học Làm Thay Đổi Thế Giới - Alexander Fleming - Penicilin của tác giả Beverley Birch thuộc thể loại Sách thiếu nhi miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

...

Di sản penicilin

Trường hợp của Harry Lambert

Review từ độc giả NT Nguyễn

Hình thức ổn nhưng bản dịch lủng củng, rất khó đọc.

Một trò chơi may rủi sống hoặc chết

Một cơ may cuối cùng

Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:

Một thứ thuốc thần kì

Chiến tranh...Những năm cuối cùng

Các căn nguyên của bệnh

...

Quan sát và chờ đợi

Penicilin

Những Nhà Khoa Học Làm Thay Đổi Thế Giới - Alexander Fleming - Penicilin

Từ khóa tìm kiếm